Privacyverklaring

Jouw privacy als bezoeker van de website en als cliënt is heel belangrijk. In deze verklaring staat beschreven hoe Vinca er alles aan doet om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Er staat hieronder beschreven welke gegevens verzameld worden en voor welk doel ze worden gebruikt. Uitgangspunt is hierbij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Wanneer je hier nog vragen over hebt, neem dan gerust contact met me op.

Doeleinden en gegevens
Welke gegevens verzamelt Vinca, welke gegevens worden gebruikt en voor welk doel?
Hieronder zijn deze gegevens gerangschikt naar de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.

a. Versturen van nieuwsbrieven
Als je je hiervoor hebt aangemeld en je naam en e-mailadres hebt gegeven, dan ontvang je maandelijks de e-mailnieuwsbrief ’Tuinkracht’. Deze nieuwsbrief ontvang je ook wanneer wij een factuurrelatie hebben. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.

b. Gedrag en bezoekgegevens website
Op http://www.gezinshuiscoach.nl worden door middel van cookies algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als jouw browser jouw IP-adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meestuurt, dan gebruikt Vinca die voor de statistieken van de website en om de werking van de website gebruikersvriendelijker te maken. Zichtbaar is hoe vaak en wanneer de site bezocht wordt, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt.

c. Veiligheid
Bij trajecten worden een aantal medische en persoonlijke gegevens (allergieën, medicijngebruik, contactpersoon en overige belangrijke gegevens in geval van nood) gevraagd, die belangrijk kunnen zijn bij noodgevallen. Deze informatie wordt in een kluisje in de binnenruimte bewaard en alleen gebruikt wanneer dat noodzakelijk is. Deze informatie wordt na afloop van het traject teruggegeven aan de cliënt.

d. Clientdossier
Bij trajecten zullen we een coachingsovereenkomst aangaan. Een scan van deze overeenkomst zal in het digitale cliëntdossier worden bewaard. In dit dossier worden daarnaast een cliëntenkaart en sessieverslagen opgeslagen. Dit betreft informatie in hoofdlijnen (geen medische gegevens) die beveiligd is en alleen voor mij toegankelijk. Deze informatie wordt verzameld ten behoeve van de kwaliteit van het traject en om te voldoen aan de verplichtingen vanuit het lidmaatschap van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) De informatie zal niet langer worden bewaard dan de richtlijnen welke door de ABvC hiervoor worden aangegeven.

e. Communicatie via email
Als je een contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt naar fenna@vinca.nu, dan worden de gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
De website is beveiligd zodat de informatie die je via het contactformulier verstuurd alleen bij mij terecht kan komen.

f. Overige doeleinden
Jouw e-mailadres, je vestigingsadres en/of naam worden gebruikt om facturen te sturen en voor de boekhouding van Vinca. Tevens worden deze gegevens gebruikt om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.

Derden
Het kan zijn dat je gegevens met anderen gedeeld moeten worden om te kunnen te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In geen geval worden je gegevens verkocht aan derden, zoals andere bedrijven.

Wanneer bijvoorbeeld je werkgever het traject bekostigd kan het zijn dat hij een verslag wil van de resultaten ervan. Daarnaast kan het in het belang van jou en/of je traject zijn, dat er communicatie plaatsvindt met jouw bedrijfsarts of een andere hulpverlener. Deze vormen van communicatie met derden vinden alleen plaats na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van jou. Een evaluatiegesprek of eindgesprek met jouw werkgever vindt alleen plaats in jouw aanwezigheid.

Wanneer je cliënt bent van Vinca dan heeft de accountant inzicht in jouw persoonsgegevens zodat hij in opdracht van Vinca de BTW-aangifte en jaarcijfers kan verzorgen.

Inzage en aanpassen
Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Er wordt altijd eerst gecheckt of het verzoek wel echt van jou komt.

Beeldbellen
Wanneer onze afspraak plaatsvindt door middel van beeldbellen, gebruik ik hiervoor het beeldbelprogramma van Therapieland. Deze is goed beveiligd en AVG-proof.
 

Wijzigen Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. De datum van de laatste wijziging vind je onderaan de verklaring.

Gegevens van mijn bedrijf
Eenmanszaak Vinca
Vestigingsadres Stevenskamp 503, 8111AZ Heeten
Kamer van Koophandelnummer 08192648
Contact via fenna@vinca.nu
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 april 2020.