Kwaliteit

Vinca is aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counsellors (ABvC). Hiermee ben ik gebonden aan een klacht- en tuchtregeling, de beroeps- en gedragscode en het beroepsgeheim. Permanente educatie en super- en intervisie dragen bij aan continue kwaliteitsborging.
Meer info hierover vind je op www.abvc.nl.
 
Voor mijn coachingsaanbod heb ik mij gebonden aan de klachtencommissie van SoloPartners (lidmaatschap 110904). Meer informatie hierover is te vinden op www.solopartners.nl.
 
Om als gezinshuiscoaches onderling van elkaar te leren en op de hoogte te blijven over wat er specifiek in het werkveld van gezinshuizen speelt, ben ik mede-initiatiefnemer en lid van het Netwerk GezinshuisCoaching. Meer informatie over dit netwerk vind je op www.gezinshuiscoaching.nl.
 
Daarnaast zorg ik ervoor dat ik niet op een eilandje werk, steeds opnieuw geïnspireerd word en scherp word gehouden op de kwaliteit die ik bied. 
 
ABvC_beeldmerk          logodeflogosolopartners2