Gezinshuiscoaching

Gezinshuiscoaching bied ik in de vorm van reflectiegesprekken voor een gezinshuisouder of gezinshuisouderteam. De gezinshuisouders bepalen de frequentie van de gesprekken. 

Een gezinshuis is zowel woon- als werkplek. Daar staat een gezinshuisouder eigenlijk de hele dag 'aan'. Reflectie vraagt om afstand van dat dagelijkse.

Inhoud
Alle gezinshuisouders zijn uniek. In mijn manier van coachen laat ik me leiden door wat een gezinshuisouder nodig heeft. Waar de één een duidelijke casus wil bespreken, wil de ander de reflectie in het gesprek laten ontstaan. Wanneer de coachingsvraag er aanleiding voor geeft en de gezinshuisouders dat willen, kan door middel van een opstelling, helder gemaakt worden wat er allemaal speelt rondom een casus.
 
De Vinca-tuin is speciaal aangelegd om te kunnen reflecteren. De natuur spiegelt mensen op een heldere en directe manier. Deze spiegel heb ik geïntegreerd in een methode gebaseerd op counselling en systemisch werk. Dat maakt reflecteren in de tuin effectief en boeiend. Bijkomend voordeel van afspreken in de Vinca-tuin is het even helemaal los komen van de dynamiek van het gezinshuis.
Gezinshuisouders gaan aan de slag met hun professionaliteit, niet met een schoffel. Dit kan gedurende het hele jaar; bij de tuin is een comfortabele binnenruimte.
 
Het doel van de coaching is verdieping van en reflectie op het werk als gezinshuisouder. Wanneer dit mee kan tellen bij beroepsmatige registraties, werk ik daar graag aan mee. Na afloop van het gesprek stuur ik een kort verslag, waarin wordt beschreven hoe de drie dimensies van reflecties, die de SKJ en Gezinshuis.com als eis stellen aan reflectie, zijn behandeld. Gezinshuisouders vullen dit aan met een persoonlijke reflectie. Ik kan geen garanties geven t.a.v. goedkeuring hiervan door de SKJ.
 
Resultaat
Gezinshuiscoaching geeft:
  • een andere kijk op het krachtenveld waarbinnen een gezinshuisouder zich beweegt;
  • reflectie, die meer is dan het afvinken van een verplichting;
  • diepgang, die passend is bij waar een gezinshuisouder op dat moment staat;
  • reflectie in een veilige omgeving, die uitnodigt om inzichten ook op gevoelsniveau te ervaren;
     
Fenna’s benadering van coaching en intervisie past goed bij hoe wij in ons werk staan, maatwerk en aansluiten bij de vraag. Niet perse alle stappen van een methode in de goede volgorde doorlopen, maar vraaggericht en passend bij ons als gezinshuisouders. Ook de mix van humor en serieus bezig zijn werkt goed voor ons, evenals ‘aparte’ werkvormen zoals opstellingen.
 
Een coach die zich niet liet voorstaan op haar positie, maar die de nadruk wist te leggen op die van ons als gezinshuisouders.
Haar onafhankelijke houding, haar ontspannen inbreng en haar duidelijke, bijna onopvallende opmerkingen en vragen hebben ons voldoende inzicht gegeven in onze situatie.
 
Klik hier om referenties te lezen.
 
Voor meer informatie of een kennismakingsgesprek maak ik graag een afspraak. Ik ben te bereiken via het contactformulier of via telefoonnummer 06 48 070 216.
 
DSC_8238a